Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

1. Mục đích và phạm vi thu nhập

1.1. Chính sách bảo mật này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập trên website  thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Hương Việt Sinh ( gọi tắt là “Hương Việt Sinh”).

Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên website được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Wesite Hương Việt Sinh.


1.2. Để trải nghiệm những dịch vụ và thoải mái mua sắm tại ứng dụng của Công ty, tùy từng thời điểm Khách hàng sử sẽ được yêu cầu đăng ký với Công ty thông tin cá nhân gồm: Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập, Họ và tên, Số điện thoại, Email, Giới tính, Ngày sinh, Địa chỉ (tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã, địa chỉ cụ thể).

Tất cả các thông tin Khách hàng cung cấp cần phải đảm bảo chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến pháp luật về thông tin đăng ký của Khách Hàng. Công ty chỉ sử dụng thông tin bạn cung cấp nhằm mục đích hỗ trợ bạn trong quá trình mua hàng và giao hàng cũng như thông báo các chương trình khuyến mại của Công ty.


1.3. Ngoài ra, khi bạn xem các nội dung do chúng tôi cung cấp tại website Công ty, chúng tôi sẽ tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin trong nhật ký máy chủ. Những thông tin này bao gồm:

- Các truy vấn, tìm kiếm của bạn trên website

- Địa chỉ giao thức Internet, cookie

- Loại trình duyệt bạn sử dụng, thiết bị, hệ điều hành, báo cáo sự cố, hoạt động hệ thống, ngày, giờ cũng như URL tham chiếu của yêu cầu của bạn.


2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho bạn. Khi Khách hàng đăng ký tài khoản và sử dụng website HUONGVIETSINH,  chúng tôi sẽ sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

- Hỗ trợ Khách hàng khi mua sắm như đặt hàng, giao hàng, các chương trình khuyến mại.

- Gửi thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Công ty.

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.

- Liên lạc và giải quyết các phát sinh với Khách hàng trong trường hợp cần/đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và pháp luật.


3. Thời gian lưu trữ thông tin

- Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

- Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng được bảo mật trên máy chủ của website Công ty. Tuy nhiên khi Khách hàng sử dụng các tiện ích của một bên thứ ba cung cấp trên website (nếu có) thì dữ liệu được khởi tạo hoặc có được liên quan đến các tiện ích này sẽ do các đơn vị chủ quản của các tiện ích này đồng thời cùng với Công ty thu thập, quản lý và bảo vệ theo chính sách của từng bên thứ ba.


4. Khách hàng cần làm gì để bảo mật thông tin?

- Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Nếu có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba, khách hàng có trách nhiệm thông báo với Công ty để có thể giải quyết phù hợp.

- Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu website của Công ty, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống của Công ty, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm.

- Trong trường hợp Công ty phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Công ty có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.


5. Cách thức để Khách hàng tiếp cận và điều chỉnh dữ liệu của mình

- Khách hàng đăng nhập vào tài khoản là có thể kiểm tra, cập nhật điều chỉnh thông tin cá nhân của mình hoặc liên hệ yêu cầu Công ty thực hiện bất kỳ thời điểm nào.

- Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Công ty. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm xác nhận lại thông tin, trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi mục, bảo mật lại thông tin.

6. Về việc tiếp cận Thông Tin Khách Hàng

Công ty chúng tôi hạn chế đối tượng có thể tiếp cận Thông Tin Khách Hàng.

- Trong nội bộ Công ty, chỉ những bộ phận sau được phép tiếp cận Thông Tin Khách Hàng cho mục đích cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng và quản trị rủi ro, gian lận:

• Bộ phận IT được phép tiếp cận Thông Tin Khách Hàng để xử lý các yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật thông tin của Khách Hàng trên ứng dụng, hỗ trợ và xử lý các lỗi kỹ thuật của hệ thống ứng dụng;

• Bộ phận trực page được phép tiếp cận Thông Tin Khách Hàng để tiếp nhận và xử lý các đơn hàng mà Khách Hàng đặt trên ứng dụng;

• Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng để Chăm Sóc Khách Hàng, tiếp nhận giải quyết các phản ánh của Khách Hàng;

• Bộ phận Kiểm soát nội bộ nhằm kiểm soát rủi ro, gian lận trong việc đặt hàng, giao nhận, thanh toán, tích điểm, tiêu xu và kiểm soát các lỗ hổng trong quá trình vận hành ứng dụng.

Những bộ phận này đều được giải thích và hiểu rõ về trách nhiệm bảo mật thông tin khi làm việc tại Công ty chúng tôi.

- Ngoài những đối tượng trên, bất kì nhân viên Công ty nào khác hay bên thứ ba đều không được phép tiếp cận Thông Tin Khách Hàng.
7. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

- Công ty chúng tôi không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Hương Việt Sinh cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

- HVS cam kết không cung cấp thông tin cá nhân, dữ liệu của Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Khách hàng trong một số trường hợp dưới đây:

  • Thông tin đó Khách hàng đã công khai;
  • Công ty được Khách hàng đồng ý tiết lộ những thông tin này;
  • Bên thứ ba mà Khách hàng ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin cá nhân và dữ liệu của Khách hàng; 
  • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu Công ty tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp hiện hành
  • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên
  • Cho các bên thứ ba khác mà Công ty có liên doanh, liên kết, hợp tác để cung cấp các dịch vụ, tiện ích được tích hợp trên website Hương Việt Sinh hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Công ty. Cụ thể, Hương Việt Sinh có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

i)     Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Hương Việt Sinh có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Hương Việt Sinh tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Hương Việt Sinh sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào;

ii)  Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các công ty liên doanh, liên kết, hợp tác với Hương Việt Sinh như: Đối tác cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng, đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển, nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng, các bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng, Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Hương Việt Sinh có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại.

Trong các trường hợp này, Hương Việt Sinh sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Khách Hàng luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi Hương Việt Sinh hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc phi vật chất do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

 

8. Đơn vị thu thập, quản lý thông tin khách hàng của Hương Việt Sinh

CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH

Địa chỉ trụ sở chính: Lô BT1, ngõ 191, đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Hotline: 0243 750 1459

Email: info@huongvietsinh.com.vn

 

9. Giải quyết khiếu nại

Các trường hợp góp ý, khiếu nại, Khách Hàng vui lòng gọi đến hotline: 0243 750 1459 hoặc gửi về Hương Việt Sinh theo các thông tin đã nêu tại phần 7 Chính sách này.

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Hương Việt Sinh sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Khách hàng, trường hợp cần thiết, Hương Việt Sinh có thể mời người khiếu nại tới để phối hợp giải quyết khiếu nại. Hương Việt Sinh sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Khách hàng trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.


10. Cam kết của Chúng tôi

- Tại Hương Việt Sinh, Chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu.

- Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi luôn nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

- Chúng tôi luôn đặt sự tin cậy của bạn lên hàng đầu. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã nêu tại Chính sách này.

- Trong trường hợp bất khả kháng, máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu khách hàng, Hương Việt Sinh sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý và thông báo cho khách hàng được biết.

- Mọi thông tin giao dịch của Khách Hàng bao gồm: hóa đơn, chứng từ...v.v sẽ được bảo mật tuyệt đối.

 


0.93220 sec| 962.75 kb